Büyük Buhran Nedir?

Büyük Buhran Nedir?

Büyük Buhran, 1929 yılında ABD’de başlayan ve dünya çapında etkisini gösteren ekonomik bir krizdir. Bu süreç, işsizlik oranlarının artması, şirketlerin iflas etmesi, hisse senedi piyasasının çökmesi ve tarım sektöründeki durgunluk gibi birçok olumsuz etkiyle karakterizedir. Büyük Buhran, modern dünyanın en ciddi ekonomik krizlerinden biri olarak kabul edilir ve dünya çapındaki ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkilemiştir.

Bu dönemde, birçok kişi işsiz kalmış, milyonlarca insan yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Adeta bir ekonomik felaket olarak nitelendirilen Büyük Buhran, toplumların ve devletlerin ekonomik politikalarını yeniden şekillendirmelerine ve finansal piyasaları daha sıkı bir şekilde düzenlemelerine yol açmıştır.

Büyük Buhran’ın yaşanmasında birçok faktör etkili olmuştur. Örneğin, 1920’lerin başında spekülatif bir ekonomik balon yaşanmış ve hisse senetlerine büyük bir ilgi gösterilmiştir. Ancak, bu balon 1929 yılında patlamış ve hisse senedi fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. Bu durum, birçok kişinin büyük miktarda para kaybetmesine ve şirketlerin iflas etmesine yol açmıştır.

 • İşsizlik oranlarının artması
 • İflas eden şirketler
 • Hisse senedi piyasasının çökmesi
 • Tarım sektöründeki durgunluk
Başlıca Etkiler Başlıca Nedenler
İşsizlik Spekülatif ekonomik balonun patlaması
Yoksulluk Hisse senetlerinde büyük düşüşler
Açlık Tarım sektöründeki durgunluk

Büyük Buhran Ne Zaman Gerçekleşti?

1930’lar, dünya tarihindeki en büyük ekonomik çöküş dönemlerinden biri olan Büyük Buhran’ın yaşandığı yıllardır. Büyük Buhran, 1929 yılında başlayan ve yaklaşık on yıl süren bir ekonomik kriz dönemidir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hisse senedi piyasasındaki çöküşle başlayan bu süreç, tüm dünyada ekonomik durgunluğa neden oldu.

Büyük Buhran’ın başlama tarihi olarak genellikle 29 Ekim 1929 tarihi kabul edilir. Bu tarih, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York Borsası’ndaki hisse senedi fiyatlarının olağanüstü bir şekilde düşmesiyle işaretlenir. Özellikle “Kara Salı” olarak adlandırılan 29 Ekim 1929 tarihinde, hisse senedi fiyatlarındaki düşüş büyük bir panik yarattı ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı. Bu olay, Büyük Buhran’ın resmi olarak başladığı an olarak kabul edilir.

Büyük Buhran dönemi boyunca farklı ülkelerde ekonomik krizler yaşandı ve işsizlik oranları tırmanışa geçti. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomik faaliyetlerin durması, fabrikaların kapanması ve binlerce işçinin işsiz kalması gibi etkiler görüldü. Benzer şekilde diğer ülkelerde de ticaret daraldı, bankalar iflas etti ve milyonlarca insan işsiz kaldı.

 • Büyük Buhran’ın temel sebepleri nelerdir?
 • Büyük Buhran’da ekonomi nasıl etkilendi?
 • Büyük Buhran’ın sonuçları nelerdir?
 • Büyük Buhran’ın dersleri nelerdir?
Sebep Etki
Aşırı borçlanma Bankaların iflası ve sermaye daralması
Hisarlanma Ticaretin daralması ve işsizlik artışı
Ticaret savaşları Ulusal ekonomilerin çöküşü

Büyük Buhran’ın Sebepleri Nelerdir?

1929 yılında başlayan Büyük Buhran, tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biridir. Bu dönemde ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi ağır ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır. Büyük Buhran’ın ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olmuştur.

Büyük Buhran’ın temel sebeplerinden biri, hisse senedi piyasasında yaşanan çöküştür. Halkın hisse senetlerine olan güveninin kaybolmasıyla birlikte, hisse senetlerinin değeri düşmüş ve birçok yatırımcı büyük zararlar yaşamıştır. Bu durum, finansal sistemin çöküşüne ve ekonomik krizin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Diğer bir sebep ise tarım sektöründeki durgunluktur. 1920’li yılların başında tarım sektörü oldukça büyük bir patlama yaşamış ve tarım ürünlerinin fiyatları yükselmiştir. Ancak bu durum, tarım sektöründe aşırı üretim ve stok birikimine yol açmıştır. Sonuç olarak, tarım ürünlerinin fiyatları düşmüş ve çiftçiler büyük zararlar yaşamıştır.

Büyük Buhran’ın Sebepleri
Hisssenin Çöküşü
Tarım Sektöründeki Durgunluk
Bankacılık Sisteminin Yetersizliği

 

Büyük buhran ekonomiyi nasıl etkiledi?

Büyük Buhran’da Ekonomi Nasıl Etkilendi?

1929 yılı, dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden biri olan Büyük Buhran’ın başlangıcını işaret etmektedir. Bu dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hisse senedi piyasasında meydana gelen çöküş, tüm dünya ekonomisini etkisi altına almıştır. Büyük Buhran, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekonomik faaliyetlerin durmasına ve işsizlik oranlarının dramatik bir şekilde yükselmesine neden olmuştur.

Büyük Buhran, dünya genelindeki ekonomik büyümenin durmasıyla birlikte, işsizlik, enflasyon ve mal ve hizmet fiyatlarında düşüşe sebep olmuştur. Bu dönemde, birçok işletme iflas etmiş, bankalar batmış ve milyonlarca insan işsiz kalmıştır. Ekonomik aktivitelerin durması, ticaret hacminde büyük bir düşüşe neden olmuş ve tüm dünyada devletler ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.

Büyük Buhran’ın ekonomi üzerindeki etkileri, üretimdeki azalmadan kaynaklanmaktadır. İnsanların azalan satın alma gücü, şirketlerin üretimi azaltması ve işçilerin işten çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Bu durum, tüketici talebinde büyük bir düşüşe ve üretimdeki daralmaya neden olmuştur. Ekonomik daralma, fiyat düşüşleri ve deflasyona yol açmıştır. İnsanlar daha az harcama yapmaya başlamış, şirketler karlarını azaltmış ve bankalar kredi vermeyi durdurmuştur.

 • Büyük Buhran, tüm dünya ekonomilerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu açık bir şekilde göstermiştir.
 • Devletler, ekonomik daralmanın etkilerini hafifletmek için çeşitli politikalar uygulamıştır.
 • Büyük Buhran, tarihten çıkarılması gereken birçok dersi beraberinde getirmiştir.
Ekonomi Etkinlikleri Büyük Buhran Öncesi Büyük Buhran Dönemi
Tüketim Yüksek Düşük
Üretim Yüksek Çok düşük
İstihdam Yüksek Çok düşük
Enflasyon Yüksek Düşük
Fiyatlar Yüksek Düşük

Büyük Buhran’ın Sonuçları Nelerdir?

Büyük Buhran, 1929-1939 yılları arasında dünya ekonomisini etkileyen büyük bir ekonomik krizdir. Buhranın sonuçları birçok yönüyle hissedildi ve uzun süreli etkileri oldu. Bu yazıda Büyük Buhran’ın sonuçlarına odaklanacağız.

Büyük Buhran’ın en önemli sonuçlarından biri işsizlik oranındaki artıştır. Kriz sırasında birçok şirket iflas etti ve birçok kişi işlerini kaybetti. İşsizlik oranı yükseldi ve uzun süre düşük seviyelerde kaldı. İşsiz kalan insanlar, maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldı ve hayat standartları düştü.

Büyük Buhran aynı zamanda bankacılık sistemi üzerinde de büyük bir etkiye sahipti. Birçok banka iflas etti ve mevduatları kaybedildi. Bu durum, güvensizlik duygusunu artırdı ve insanların bankalara olan güvenini sarsdı. Bankaların iflas etmesi ve finansal kayıplar, ekonomik durumu daha da kötüleştirdi.

 • Büyük Buhran ayrıca ticaret üzerinde de olumsuz etkileri oldu. İhracat ve ithalat hacimleri düştü ve dünya ticareti daraldı. Bu da birçok ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi.
 • Büyük Buhran’ın sonuçlarından bir diğeri de tarım sektörüne olan etkisidir. Tarım faaliyetlerinin azalması ve tarım ürünleri fiyatlarının düşmesi, çiftçilerin gelirlerini azalttı ve tarım sektörünü olumsuz etkiledi.
 • Buhranın sonuçlarından bir diğeri de kamu hizmetlerindeki kesintilere bağlı olarak yaşanan zorluklardır. Kamu hizmetlerinin azalması, sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapı gibi alanlarda sorunlara neden oldu ve insanların yaşam kalitesini düşürdü.
Sonuçlar
İşsizlik oranındaki artış
Bankaların iflas etmesi ve finansal kayıplar
Ticaretin daralması
Tarım sektöründe yaşanan zorluklar
Kamu hizmetlerindeki kesintiler

Büyük Buhran’ın Dersleri Nelerdir?

Büyük Buhran, 1929-1939 yılları arasında dünya çapında ekonomik krize yol açan bir dönemi ifade eder. Bu dönem, birçok ülkede büyük işsizlik, mali çöküş ve ekonomik daralma ile karakterizedir. Büyük Buhran’ın ardından ortaya çıkan dersler, tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan toplumlar için son derece önemlidir.

 1. Regülasyonun Önemi: Büyük Buhran’ın en önemli derslerinden biri, regülasyonun ekonomideki önemidir. Kriz, finansal kuruluşların aşırı spekülasyon yapmalarına ve riskli işlemlere girmelerine yol açtı. Bu nedenle, daha sıkı finansal düzenlemelere ve gözetimlere ihtiyaç duyulduğu görüldü. Büyük Buhran, ekonomik faaliyetleri denetlemek ve sistemi stabilize etmek için devlet müdahalesinin önemini vurguladı.
 2. Ekonomik Eşitsizliğin Sonuçları: Büyük Buhran, ekonomik eşitsizliğin yol açabileceği kaygıları gözler önüne serdi. Kriz, milyonlarca insanı işsiz bıraktı, insanların birikimlerini kaybetmelerine neden oldu ve toplumda geniş çapta yoksulluğa yol açtı. Bu durum, ekonomik eşitsizliğin önemli bir sorun olduğunu ve sosyal harcamalara ve refah devletine yatırım yapmanın önemini gösterdi.
 3. Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Büyük Buhran, ülkeler arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koydu. Kriz, ticaretin azalması, korumacı politikaların yükselmesi ve uluslararası ekonomik ilişkilerde gerilimlerin artmasıyla sonuçlandı. Bu nedenle, dünya genelinde ekonomik istikrarı sağlamak için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği anlaşıldı. Büyük Buhran, ülkelerin ekonomik politikalarını koordine etmelerinin ve birbirleriyle iletişim halinde olmalarının önemini vurguladı.
Büyük Buhran’ın Dersleri Açıklama
Regülasyonun Önemi Krizlerden korunmak için daha sıkı finansal düzenlemeler ve devlet müdahalesi gerekmektedir.
Ekonomik Eşitsizliğin Sonuçları Eşitsizlik, toplumda yoksulluğa ve sosyal sorunlara yol açar, refah devletine yatırım önemlidir.
Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon, ekonomik istikrarı sağlamak için gereklidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu