Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Gizlilik Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Gizlilik Hakları


Dijital çağın getirdiği en büyük avantajlardan biri, bilgiye ve veriye hızla erişim olanağıdır. Ancak bu avantaj, kişisel verilerin korunması ve gizlilik hakları konusunda yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu yazımızda, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve gizlilik hakları üzerinde duracağız.


1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Nedir?

2016 yılında yürürlüğe giren KVKK, kişisel verilerin korunmasına yönelik temel kuralları belirleyen bir kanundur. Bu kanunla, kişisel verilerin izinsiz kullanılmasını önlemek, bireylerin gizlilik haklarını korumak ve kişisel verilere ilişkin ihlallerde hukuki ve cezai yaptırımların ne olacağını belirlemek amaçlanmıştır.


2. KVKK’nın Getirdiği Temel İlkeler

KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında dikkat edilmesi gereken temel ilkelere vurgu yapar. Bu ilkeler:

 • Açıklık ilkesi: Veri sorumlusunun, veri işleme faaliyetleri hakkında bireye bilgi verme yükümlülüğü vardır.
 • Doğruluk ve güncellik ilkesi: İşlenen verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması esastır.
 • Özel amaçla işleme ilkesi: Veriler, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir.
 • İlgili, sınırlı ve ölçülü işleme ilkesi: Veriler, işlenme amacıyla sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
 • Saklama süresi ilkesi: Veriler, kanunda belirtilen veya işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklanmalıdır.

3. Gizlilik Hakları Nedir ve Neden Önemlidir?

Gizlilik hakları, bireylerin kişisel verilerinin korunması, özel hayatının gizliliği ve kişisel alanının ihlal edilmemesi anlamına gelir. Dijitalleşen dünyada, kişisel verilere erişim kolaylaştığı için gizlilik haklarının ihlali riski de artmıştır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması ve gizlilik haklarının garanti altına alınması, bireylerin özgürlüklerini ve demokratik haklarını korumak adına büyük bir öneme sahiptir.


4. KVKK Altında Bireylerin Hakları

KVKK, veri sahiplerine belirli haklar tanır. Bu haklar:

 • Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Veri işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın öngördüğü şartlarda verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarıdır.

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)


5. KVKK ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Arasındaki Farklar

KVKK, Türkiye’nin kişisel verilerin korunması konusundaki mevzuatıdır. Ancak uluslararası arenada, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri için benzer bir düzenlemeyi ifade eden GDPR bulunmaktadır. Her iki kanun da kişisel verilerin korunması konusunda benzer ilkeleri içerse de, uygulama ve yaptırımlar konusunda farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar, uluslararası iş yapan firmalar için oldukça önemlidir.


6. Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınabilecek Önlemler

Kişisel verilerin korunması için bireylerin ve kurumların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

 • Güçlü şifreler kullanma,
 • İki faktörlü doğrulama sistemlerini kullanma,
 • Güncellenmiş güvenlik yazılımlarını tercih etme,
 • Kişisel veri paylaşımı yaparken dikkatli olma,
 • Fiziksel veri saklama alanlarını güvende tutma.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu